Veiligstrand.nl

Kinderen  •  Ouders  •  Docenten

  


  

Deze website is onderdeel van een
voorlichtingsprogramma van de Middelburgse
reddingsbrigade en biedt allerlei informatie
over de leuke, maar ook gevaarlijke aspecten
van een dagje aan het (Zeeuwse) strand.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Home    •    Strand    •    Wind    •    Stroming    •    Vlaggen    •    Strandwacht    •    Veiligheid    •    Contact

 
 

 

Stroming
We hebben al gezien dat er door de wind stroming ontstaat in zee. Er is echter nog een veel belangrijkere stroming in zee: Eb en Vloed. Eb en vloed samen noemen we het getij en de stromingen noemen we getijstromen. Omdat de stroming hier het gevaar bepaalt, heet dit stukje 'Stroming' en niet 'Getijden'.

Dit is best een ingewikkeld onderwerp. We vertellen er stukje bij beetje over. Eb en Vloed zijn afkortingen voor ebstroom en vloedstroom; de ebstroom voert het water weg (richting Het Kanaal); vloedstrom is de berg water water (vloedberg) die binnen wordt gebracht
.

 

    

     
 

Hoofdstukken bij
dit
onderwerp:

•  Hoog en Laag water

•  De vloedberg

•  Getijdestromen 

•  Springtij 

 
     

 

 

 

 

 

 

  

Hoog en Laag water
Wie wel eens aan het strand is geweest weet dat het water soms dichter bij de duinen staat en op andere momenten weer verder weg. Als het water van ver weg naar dichtbij de duinen stroomt dan spreken we van opkomend water. Let op! Dat is niet omdat het water naar het duin toekomt, maar omdat het stijgt! Dat het toch dichter naar de duinen komt is omdat het strand schuin afloopt. Wanneer het water niet verder stijgt noemen we dat Hoog Water (meestal afgekort tot HW).

  


Plaatje links: Hoog Water; plaatje rechts: Laag Water. Na HW stroomt het water weer terug tot het Laag Water (LW) bereikt. Van LW naar HW is opkomend water. En van HW naar LW is afgaand water.

Hé, denk je nu misschien, dus bij opkomend water stroomt het water naar het land toe?? Nee nee nee. Een klein beetje wel natuurlijk, maar het leeuwendeel van de stroming is ongeveer evenwijdig langs de kust. Om dat te begrijpen moeten we je uitleggen hoe het getij ontstaat. Heel kort gezegd: het getij ontstaat door de aantrekkingskracht van de zon (een beetje) en de maan (het meeste).De aarde en de maan trekken elkaar aan. Maar omdat ze bewegen in cirkels blijft de afstand tussen de twee ongeveer gelijk. Echter op het aardoppervlak hebben we stukken land. Dat is steen en zand enzovoort, allemaal vaste stof. Die blijft op zijn plaats.

Een ander deel is water. Dat is vloeibaar en kan zich makkelijk verplaatsen. Ook het water wordt door de maan aangetrokken. Niet hard genoeg om de aarde te verlaten (want de aarde trekt ook aan het water: de zwaartekracht). Wel hard genoeg om aan de kant van de maan een berg water te vormen. We noemen dat de vloedberg.


 

 
Lees verder over stroming op de pagina 'De vloedberg'

  

 

 

 

 

 

 
Home
  
     

Kinderen
   
    

Ouders

  

Docenten
    
  

Contact
   

 
Strand

•
Veiligheid aan het strand
•
Banken en zwinnen
•
Paalhoofden
       

Wind
•
Windrichting
•
Landwind
•
Zeewind
•
Wind langs de kust

 
Stroming

• Hoog en Laag Water
•
De vloedberg
•
Getijstromen
•  
Springtij
    
Vlaggen
•  Vlaggen aan het strand  


Strandwacht

•  Wat doet de strandwacht
   
Veiligheid
•  Tips voor een veilig dagje strand  

 

 
 

 
© Copyright 2011-2014
Van Dixhoornbrigade   -   Ontwerp en realisatie: Provicom Multimediadiensten